Het corona-virus zet veel op z’n kop, ook bij een uitvaart.

In deze tijd van corona moeten uitvaarten vaak noodgedwongen anders georganiseerd worden dan misschien vooraf gedacht. Wat betekent dit in de praktijk?

“Hoe fijn is het als je achteraf kunt zeggen:
“We kijken met een heel goed gevoel terug op de uitvaart. Ik voelde me echt gehoord en gezien”.
Helen Teunissen, directeur

Wat, als iemand overlijdt die (mogelijk) besmet is met het coronavirus?

Zoals altijd zal eerst een (huis)arts officieel het overlijden moeten vaststellen, waarna u Matrice kunt bellen. Als er inderdaad sprake is van (een vermoeden van) corona meldt u ons dit zodat onze medewerkers de juiste voorzorgsmaatregelen kunnen treffen. Omdat uw en onze veiligheid voorop staan, komen de mensen van Matrice op dit moment niet bij u thuis om de uitvaart te bespreken. Wij spreken in overleg met u af welke manier van contact (zoals telefonisch, via beeldbellen of via mail) tijdens de voorbereidingen van een crematie of begrafenis het beste is.

Is er besmettingsgevaar door een overledene met het coronavirus?

Dat kan in theorie wel, maar het is goed te voorkomen. Besmetting gebeurt door overdracht van druppels via hoesten en niezen. Volgens het RIVM is uit onderzoek naar andere coronavirussen gebleken dat het virus bij lage temperaturen (door koeling) nog tot 3 dagen na overlijden aanwezig kan zijn. Na overlijden kan besmetting dus alleen plaatsvinden als u de hygiënevoorschriften niet goed naleeft (zoals niet goed handen wassen na aanraken van de overledene).

Thuis opbaren van iemand die aan corona is overleden?

Jazeker! Zolang de hygiënische maatregelen nageleefd worden, kan de overledene gewoon thuis worden opgebaard, op een eigen bed, een opbaarbed of in een open kist.

De uitvaart verloopt anders dan we voorheen ooit gedacht hadden. Hoeveel gasten mogen er nu bij een uitvaart aanwezig zijn?

Bij uitvaartplechtigheden en condoleancebezoeken mogen maximaal 30 personen aanwezig zijn. In sommige crematoria geldt dat daar de medewerker van de aula bij inbegrepen is. Omdat een aula in een crematorium vaak gevoelsmatig te groot is voor maximaal 30 mensen, kiezen veel mensen voor een bijeenkomst in de aula van Matrice, intiem en huiselijk. Bekijk hier ons pand

.

Maar al die mensen dan die er niet bij kunnen zijn?

Er zijn gelukkig diverse mogelijkheden om meer mensen te betrekken bij de uitvaart, ook als ze daar niet persoonlijk bij aanwezig kunnen zijn. En samen met u zoeken we naar de beste manieren om mogelijk te maken. Bijvoorbeeld:

- We kunnen een gratis online condoleanceregister te openen, zodat mensen toch een groet, een herinnering, een foto of filmpje met u kunnen delen.

- Of we vragen in de rouwkaart of mensen u een selfie willen sturen met een groet daarbij. Dan kunnen we deze nog vóór de uitvaart laten afdrukken, zodat ze er toch een beetje bij zijn.

- We kunnen een condoleance organiseren waarbij alle mensen die afscheid willen nemen op gepaste afstand van elkaar langs de kist of de baar lopen.

- We kunnen met de rouwauto langs het woonadres, het werk, de voetbalclub van de overledene rijden, zodat alle buren, collega’s, clubgenoten etc. toch afscheid kunnen nemen.

- U kunt een geluidsopname of een foto-impressie van deze uitvaart laten maken, en deze later delen met anderen.

- En natuurlijk kunnen we via een live-stream ook regelen, dat mensen thuis er toch - op afstand - bij zijn.

Zijn er nog mogelijkheden voor een nazit achteraf?

Om besmetting zo veel mogelijk te voorkomen, volgen we de richtlijn van het RIVM om in principe geen koffie of thee te schenken en is er geen nazit.

En als ik zelf klachten heb, of iemand uit de naaste familie?

Het is niet verstandig om naar de uitvaart te komen als u zelf verschijnselen heeft die kunnen duiden op corona (zoals koorts, hoesten en/of niezen). Nabestaanden in de eerste graad met ziekteverschijnselen kunnen wel bij de uitvaart zijn, mits zij een mondmasker dragen.

Heeft u nog meer vragen over corona en afscheid nemen?

Raadpleeg de RIVM-website: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19 . Of bel het publieksinformatienummer 0800-1351.

Contact opnemen

Direct bellen