Het corona-virus zet veel op z’n kop, ook bij een uitvaart.

In deze tijd van corona moeten uitvaarten vaak noodgedwongen anders georganiseerd worden dan misschien vooraf gedacht. Wat betekent dit in de praktijk?

“Hoe fijn is het als je achteraf kunt zeggen:
“We kijken met een heel goed gevoel terug op de uitvaart. Ik voelde me echt gehoord en gezien”.
Helen Teunissen, directeur

Wat, als iemand overlijdt die (mogelijk) besmet is met het coronavirus?

Zoals altijd zal eerst een (huis)arts officieel het overlijden moeten vaststellen, waarna u Matrice kunt bellen. Als er inderdaad sprake is van (een vermoeden van) corona meldt u ons dit zodat onze medewerkers de juiste voorzorgsmaatregelen kunnen treffen.
De mensen van Matrice komen vanaf 1 juni weer bij u thuis om de uitvaart te bespreken. Omdat uw en onze veiligheid voorop staan, vragen we u om met maximaal 2 familieleden aan tafel te zitten, met anderhalve meter afstand. Daarnaast maximaal 2 andere personen in de ruimte op verdere afstand. En uiteraard heeft niemand van deze mensen gezondheidsklachten. Maar natuurlijk kunt u er ook voor kiezen om telefonisch, via beeldbellen of via mail contact met ons te hebben.

Is er besmettingsgevaar door een overledene met het coronavirus?

Dat kan in theorie wel, maar het is goed te voorkomen. Besmetting gebeurt door overdracht van druppels via hoesten en niezen. Volgens het RIVM is uit onderzoek naar andere coronavirussen gebleken dat het virus bij lage temperaturen (door koeling) nog tot 3 dagen na overlijden aanwezig kan zijn. Na overlijden kan besmetting dus alleen plaatsvinden als u de hygiënevoorschriften niet goed naleeft (zoals niet goed handen wassen na aanraken van de overledene).

Thuis opbaren van iemand die aan corona is overleden?

Jazeker! Zolang de hygiënische maatregelen nageleefd worden, kan de overledene gewoon thuis worden opgebaard, op een eigen bed, een opbaarbed of in een open kist.

De uitvaart verloopt anders dan we voorheen ooit gedacht hadden. Hoeveel gasten mogen er nu bij een uitvaart aanwezig zijn?

Bij uitvaartplechtigheden en condoleancebezoeken is er geen grens meer aan het aantal bezoekers dat aanwezig is. Er gelden daarbij wel een aantal voorwaarden: Het aantal mensen dat aanwezig mag zijn hangt af van de beschikbare ruimte. Er moet voldoende ruimte zijn om de anderhalve meter afstand te kunnen garanderen (voor mensen uit één huishouden geldt dit uiteraard niet). Iedereen moet kunnen zitten. Er moet vooraf worden ‘gereserveerd’. Kortom mensen moeten vooraf aangeven dat ze aanwezig zijn bij de uitvaart. Triage, alle bezoekers moet worden gevraagd of ze symptomen hebben van covid-19 (de gezondheidscheck). Als niet aan al deze voorwaarden kan worden voldaan, gelden er wel maxima.

In de praktijk zal het aantal aanwezigen dus toch nog wel beperkt zijn, vanwege de omvang van de ruimte. Omdat een aula in een crematorium vaak gevoelsmatig te groot is, kiezen veel mensen voor een bijeenkomst in de aula van Matrice, intiem en huiselijk. Bekijk hier ons pand

.

Maar al die mensen dan die er niet bij kunnen zijn?

Er zijn gelukkig diverse mogelijkheden om meer mensen te betrekken bij de uitvaart, ook als ze daar niet persoonlijk bij aanwezig kunnen zijn. En samen met u zoeken we naar de beste manieren om mogelijk te maken. Bijvoorbeeld:

- We kunnen een gratis online condoleanceregister te openen, zodat mensen toch een groet, een herinnering, een foto of filmpje met u kunnen delen.

- Of we vragen in de rouwkaart of mensen u een selfie willen sturen met een groet daarbij. Dan kunnen we deze nog vóór de uitvaart laten afdrukken, zodat ze er toch een beetje bij zijn.

- We kunnen een condoleance organiseren waarbij alle mensen die afscheid willen nemen op gepaste afstand van elkaar langs de kist of de baar lopen.

- We kunnen met de rouwauto langs het woonadres, het werk, de voetbalclub van de overledene rijden, zodat alle buren, collega’s, clubgenoten etc. toch afscheid kunnen nemen.

- U kunt een geluidsopname of een foto-impressie van deze uitvaart laten maken, en deze later delen met anderen.

- En natuurlijk kunnen we via een live-stream ook regelen, dat mensen thuis er toch - op afstand - bij zijn.

Zijn er nog mogelijkheden voor een nazit achteraf?

Gelukkig is het weer mogelijk om bij een uitvaart consumpties te serveren. Dat kan gaan van een kopje koffie met een koekje tot een glaasje wijn met amuses en tapashapjes, bittergarnituur of een kopje soep. Ook bij de nazit blijft natuurlijk de anderhalve meter van belang.

En als ik zelf klachten heb, of iemand uit de naaste familie?

Het is niet verstandig om naar de uitvaart te komen als u zelf verschijnselen heeft die kunnen duiden op corona (zoals koorts, hoesten en/of niezen). Nabestaanden in de eerste graad met ziekteverschijnselen kunnen wel bij de uitvaart zijn, mits zij een mondmasker dragen.

Heeft u nog meer vragen over corona en afscheid nemen?

Raadpleeg de RIVM-website: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19 . Of bel het publieksinformatienummer 0800-1351.

Contact opnemen

Direct bellen