Een uitvaart organiseren, hoe gaat dat nu eigenlijk in zijn werk?

Wanneer iemand overlijdt – of dat nu thuis is, in het ziekenhuis, in een hospice – zal altijd eerst een arts officieel het overlijden vast moeten stellen, voordat u contact opneemt met Matrice.
Maar waar moet je beginnen? Hoe organiseer je een uitvaart? Het team van Matrice is uiteraard elk moment van de dag en nacht bereikbaar om u hierin te ondersteunen. In het eerste telefoongesprek zullen we u vragen stellen over hoe u de verzorging wilt, waar de overledene naar gebracht zal worden, en maken we afspraken met u over het tijdstip dat we bij u zijn.

“Dat we in 2018 de vakprijs Dutch Funeral Award hebben gewonnen, maakt me trots. Het is toch geweldig om bij een organisatie te werken die door vakgenoten als beste wordt beoordeeld?”
Anneke van der Heijden, uitvaartbegeleidster

Eerste contact

Na de verzorging en eventueel het overbrengen van de overledene, komt de fase van het vormgeven van de uitvaart. We praten daar uitgebreid met u over, bij u thuis of bij ons in het pand. We vinden het belangrijk om van mens tot mens met u te spreken.
In dat eerste gesprek proberen we samen met u af te tasten en te voelen wat voor soort uitvaart het best bij u en bij de overledene past. We weten dat iedere familie anders is, dat er verschillende behoeften zijn, afhankelijk van de familie-omstandigheden en de situatie. Behoefte aan kwaliteit en heldere prijsstelling zal er altijd zijn, en daar zal Matrice ook altijd aan voldoen. Daarnaast hebben we respect voor iedere vorm van invulling van een uitvaart, we zoeken actief naar ruimte voor u om zelf die invulling te geven, naar rust, en vooral: naar afstemming op wat u nodig heeft.

Begeleiding

We denken met u mee, we schetsen mogelijke scenario’s en proberen zo als het ware een film op het netvlies te krijgen waar u een gevoel bij kan krijgen. Pas daarna gaan we echt regelen en organiseren. Tijdens het organiseren van de uitvaart blíjven we samen met u zoeken naar wat bij u past. Zoals rituelen, woorden en muziek.
We snappen de emoties die er kunnen spelen (chaos, verdriet, boosheid, paniek) en laten u hierbij in uw waarde. We begrijpen dat er soms complexe familiesituaties kunnen zijn, en tasten af hoe eenieder tóch tot zijn of haar recht kan komen bij de uitvaart.

Organiseren van de uitvaart

En natuurlijk staan we u bij in het daadwerkelijke regelen van de uitvaart. Wij kennen de locaties in de wijde omgeving, de aula’s, de kerken, de restaurants, etc. Wij weten wat er geregeld moet worden, helpen bij het opstellen van de rouwkaarten, adviseren en helpen bij het opstellen van het draaiboek van de dag, en zorgen dat alle betrokken partijen in dezen goed op de hoogte zijn.
In dit hele proces bepaalt u zelf in feite ons handelen. Wij volgen u, sturen eventueel bij, hebben een helicopterview, ondersteunen, begeleiden, staan als samenwerkingspartner naast u. Met als doel dat u, uw familie en vrienden na afloop merken en voelen dat de uitvaart er uiteindelijk precies zo uitzag als u voor zich had gezien.

De uitvaart

De dag van de uitvaart is ongelooflijk belangrijk. Het moet een dag worden waar u mee verder kunt. We zijn pas tevreden als we van u horen dat u goed terugkijkt op de uitvaart, waarin uw eigen rol en die van Matrice precies zo ingevuld werden, als u wilde.

Als we horen dat in deze uitvaart zowel aan de overledene als aan de achterblijvers recht is gedaan. Als we horen dat u het gevoel had dat deze dag misschien nog wel wat langer had mogen duren.

Nazorg

Een goede uitvaart is een belangrijk begin in het proces van rouw. Het gevoel dat u de overledene die uitvaart hebt kunnen geven die u hem of haar ook gunde. Het fijne gevoel als familie en vrienden tegen u zeggen dat deze dag hen echt geraakt heeft en hen ruimte heeft gegeven voor hun eigen emoties.
Dat na deze dag een periode aanbreekt waarin het goede gevoel kan omslaan in verdriet, rouw, gemis, dat weet u. Ook in deze periode wil Matrice er voor u zijn. Door na de uitvaart met u te komen napraten. Door u een prachtig boekje te geven met herkenbare situaties binnen rouw en verlies. Na een half jaar bent u opnieuw welkom bij Matrice. We organiseren dan een middag met een lezing over rouw en ieders eigen ervaringen daarin. Op deze manier willen we nogmaals aandacht geven aan uw verdriet.

Vooraf nadenken

Vaak komt de dood onverwacht. Maar wanneer er tijd is om vooraf na te denken over een uitvaart – omdat u ernstig ziek bent, of iemand in uw familie; omdat u de zaken graag vooraf regelt, of omdat u uw kinderen niet wilt belasten met het regelen van uw uitvaart – helpen we u daar graag bij.

U kunt een gesprek met ons aanvragen, of hier ons Wensenformulier downloaden.

Contact opnemen

Direct bellen